Vnitřní kontrola je stěžejní pro kvalitní fungování veřejných institucí

Tisková zpráva – 6. 10. 2017


V sídle Nejvyššího kontrolního úřadu se dne 5. října 2017 uskutečnil seminář s názvem Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Na akci pořádané Nejvyšším kontrolním úřadem, Českým institutem interních auditorů a Komorou auditorů ČR se sešli představitelé hlavních kontrolních a auditních institucí České republiky. Z různých pohledů představili téma vnitřní kontroly a zdůraznili její význam pro efektivní fungování veřejných institucí a korporací.

V úvodní části semináře přivítali všechny účastníky prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala a prezidentka Komory auditorů ČR Irena Liškařová. Prezident Kala vyjádřil svou podporu a spokojenost nad tím, že kontrolní instituce spolupracují a věnují se pro veřejné instituce klíčovému tématu vnitřní kontroly.

V následujícím příspěvku zástupkyně Ministerstva financí Jana Kranecová připomněla význam vnitřního kontrolního systému pro uplatňování zásad 3E – tedy účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti – ve veřejných institucích.

Prezident Českého institutu interních auditorů Tomáš Pivoňka na příkladu ukázal, jaká je úloha interního auditu v korporátním prostředí a jak přispívá k jeho kultivaci. Štefan Kabátek z NKÚ pak ve své prezentaci představil problematiku vnitřního kontrolního systému a jeho nedostatků z pohledu nejvyšší kontrolní instituce.

V závěrečném příspěvku Hana Mužátková z Komory auditorů ČR poukázala na to, jak přistupuje k vnitřnímu kontrolnímu systému externí auditor a co pro něj tento systém znamená. Seminář uzavřela panelová diskuse se všemi přednášejícími.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Seminář Vnitřní kontrolní systém účetní jednotkySeminář Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky
  • Seminář Vnitřní kontrolní systém účetní jednotkySeminář Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky
  • Seminář Vnitřní kontrolní systém účetní jednotkySeminář Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky
  • Seminář Vnitřní kontrolní systém účetní jednotkySeminář Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky
  • Seminář Vnitřní kontrolní systém účetní jednotkySeminář Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky
  • Seminář Vnitřní kontrolní systém účetní jednotkySeminář Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky
  • Seminář Vnitřní kontrolní systém účetní jednotkySeminář Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky
  • Seminář Vnitřní kontrolní systém účetní jednotkySeminář Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky