Kritika byla přiměřená a NKÚ se nemocnicím omlouvat nemusí. Vrchní soud dnes potvrdil verdikt Městského soudu v Praze

Tisková zpráva – 17. 5. 2018


Vrchní soud dnes potvrdil verdikt Městského soudu v Praze, který v celém rozsahu zamítl žalobu Nemocnice České Budějovice a Nemocnice Tábor proti Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Rozsudek je pravomocný.

Městský soud ve svém rozsudku z 3. listopadu 2016 dospěl k závěru, že Nejvyšší kontrolní úřad informacemi a tvrzeními uvedenými v tiskové zprávě ke kontrolní akci NKÚ č. 14/16 – „Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007–2013 na rozvoj a obnovu regionálních zdravotnických zařízení“ nezasáhl do pověsti nemocnic. NKÚ se tak nemusí Nemocnici Tábor ani Nemocnici České Budějovice omlouvat a nemusí odstranit tiskovou zprávu ze svých webových stránek.

Městský soud v Praze je toho názoru, že prezentace kontrolních zjištění byla přiměřená včetně kritiky, kterou obsahovala. „Na základě provedeného dokazování soud dospěl k závěru, že žalovaný svým postupem nezasáhl do pověsti žalobců,“ uvedl v rozsudku Městský soud v Praze.

Podle Městského soudu v Praze NKÚ samotným vydáním tiskové zprávy nepostupoval nesprávně nebo dokonce nezákonně. „Soud shledal postup žalovaného, zveřejnění tiskové zprávy a „její přílohy“, v souladu se zákonem, kdy v tiskové zprávě došlo pouze ke stručnému shrnutí a vyhodnocení skutečností zjištěných při kontrole. Způsob informování veřejnosti (ze strany NKÚ, pozn.) nepovažuje soud ani za údajně nesprávný,“ stojí dále v rozsudku.

„Potvrzení verdiktu jsem očekával. Smyslem práce NKÚ je přeci jasné pojmenování problémů. Snahy nasadit nám náhubek nás nemohou zastavit a v tom, co děláme, budeme pokračovat bez ohledu na takovéto protesty kontrolovaných. Ostatně občané od nás ani nic jiného neočekávají,“ řekl prezident NKÚ Miloslav Kala.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky