Zástupci NKÚ SR a NKÚ ČR se sešli k plánované kontrole podpory klimaticko-energetické politiky

Tisková zpráva – 6. 9. 2018


Ve dnech 4. až 6. září 2018 se kontroloři NKÚ sešli s kolegy z NKÚ Slovenské republiky. Smyslem schůzky byla příprava koordinované kontroly na téma podpory klimaticko-energetické politiky s důrazem na zachování dlouhodobé udržitelnosti veřejných příjmů.

Evropská unie prosazuje řadu opatření ke zlepšení životního prostředí. Tato opatření se významným způsobem promítají do veřejných příjmů. Zástupci obou nejvyšších kontrolních institucí diskutovali o společných auditních otázkách a definovali základní strukturu společné mezinárodní zprávy, kterou zpracují na základě svých zjištění. Účastníci si vyjasnili postup a vzájemnou součinnost při provádění koordinované kontroly.

Kontrola bude v obou zemích zahájena v říjnu 2018 na základě smlouvy o spolupráci při provádění koordinovaných kontrol v uvedené oblasti. Očekávaným přínosem kontroly bude vyhodnocení jednotlivých opatření podpory klimaticko-energetické politiky včetně dopadů do státního rozpočtu.

Odbor mezinárodních vztahů
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Společný snímek se zástupci NKÚ SRSpolečný snímek se zástupci NKÚ SR