Kontroly zahajované v červenci 2017


Počítačový kurz

17/20 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Fond dalšího vzdělávání

schválení kontrolního závěru: duben 2018
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Pýchová Hana RNDr.

tisk stránky