Kontroly zahajované v červnu 2024


Kamiony na dálnici

24/11 - Peněžní prostředky určené na kontrolní vážení vozidel na dálnicích a silnicích I. třídy a příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury z pokut uložených v souvislosti s kontrolním vážením vozidel

schválení kontrolního závěru: duben 2025
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kinšt Jan, Ing.


Voják s puškou

24/12 - Peněžní prostředky vynaložené Ministerstvem obrany na výcviková zařízení Armády České republiky

schválení kontrolního závěru: březen 2025
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Neuvirt Petr, RNDr.


Studenti v posluchárně

24/13 - Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol

schválení kontrolního závěru: duben 2025
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Beznoska Adolf, Ing.


Dělníci na stavbě

24/14 - Peněžní prostředky vybírané v oblasti nelegálního zaměstnávání

schválení kontrolního závěru: duben 2025
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kubíček Josef, Ing.

tisk stránky