Kontroly zahajované v lednu 2018


18/01 - Podpora podnikatelských nemovitostí a podnikatelské infrastruktury

schválení kontrolního závěru: září 2018
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Hrnčíř Pavel, Ing.


18/02 - Nemovitý majetek a peněžní prostředky státu související s tímto majetkem určené na zabezpečení úkolů Armády České republiky

schválení kontrolního závěru: říjen 2018
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Hrnčíř Pavel, Ing.


18/03 - Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím

schválení kontrolního závěru: listopad 2018
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Pýchová Hana RNDr.

tisk stránky