Kontroly zahajované v srpnu 2018


Vojáci pochod

18/17 - Majetek a peněžní prostředky státu vynakládané na pořizování a distribuci výstroje příslušníků Armády České republiky

schválení kontrolního závěru: květen 2019
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Neuvirt Petr, RNDr.


Žáci s učitelem využívají moderní technologie

18/18 - Podpora rozvoje digitalizace výuky v České republice

schválení kontrolního závěru: květen 2019
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Beznoska Adolf, Ing.


Žena v moravském kroji

18/19 - Peněžní prostředky vynaložené na program Kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury

schválení kontrolního závěru: květen 2019
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.

tisk stránky