Audit v oblasti udržitelné energie - příručka pro nejvyšší kontrolní instituce


Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního prostředí (dále jen „Pracovní skupina“). Pracovní skupina má za úkol podporovat využití mandátů nejvyšších kontrolních institucí pro audit v oblasti životního prostředí a auditních metod v oblasti ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Pracovní skupina má za úkol:

  • pomáhat nejvyšším kontrolním institucím lépe porozumět problematice auditu v oblasti životního prostředí,
  • zjednodušit výměnu informací a znalostí mezi nejvyššími kontrolními institucemi,
  • publikovat příručky a další informační materiály.

Kopírování a distribuce této publikace se povoluje pouze pro akademické, osobní a profesionální využití, nikoli pro využití komerční.

tisk stránky