Správa daně z přidané hodnoty v České republice a Spolkové republice Německo


V letech 2008 až 2010 byla provedena následná koordinovaná kontrola NKÚ a BRH na téma správy daně z přidané hodnoty, na jejímž základě byla vypracována společná závěrečná zpráva. Obsahem společné zprávy je mj. shrnutí výsledků a vyhodnocení paralelních kontrolních akcí, průběh kontrolních akcí a kontrola správy DPH ve vybraných oblastech.

tisk stránky