Zpráva o daních v České republice


Daňová politika státu je komplexem opatření v oblasti daní. Její celospolečenská významnost je dána zejména nezbytností získání prostředků sloužících ke krytí výdajů státu. Dopady špatného výběru daní lze demonstrovat na krizi Řecka, které mj. dlouhodobě řádně nevybíralo daně. Prostřednictvím daní je ovlivňováno plnění dalších politik státu a EU.

NKÚ při hodnocení daňového systému ČR zohlednil vývoj v oblasti právní úpravy, strategické materiály EU a vlády ČR, výsledky kontrol provedených NKÚ a přijatá opatření. Kontrolní činnost v oblasti daňové politiky byla jednou z prioritních oblastí NKÚ pro období 2014–2017.

tisk stránky