Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 22/32


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit Kancelář prezidenta republiky a příspěvková organizace Správa Pražského hradu

Cíle kontroly:

Prověřit, zda Kancelář prezidenta republiky a příspěvková organizace Správa Pražského hradu hospodařily s majetkem státu a s peněžními prostředky státního rozpočtu v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně a zda při vedení účetnictví postupovaly v souladu s právními předpisy.

Kontrolované osoby:

  • Kancelář prezidenta republiky
  • Správa Pražského hradu

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 02/2022
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 12/2022

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Adolf Beznoska

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2022 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/II/2022 na svém II. jednání dne 31. ledna 2022.

tisk stránky