Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/03


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím

Změna v položce:

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Jan Vedral
(původní údaj: RNDr. Hana Pýchová)

tisk stránky