Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 20/22


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu na investice v oblasti sociálních služeb

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • Středočeský kraj, Praha

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XIV/2020 na svém XIV. jednání dne 14. září 2020.

tisk stránky