Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/05


Předmět kontroly:

Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 01/2019
    (původní znění: 11/2018)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XIV/2018 na svém XIV. jednání dne 5. listopadu 2018.

tisk stránky