Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/18


Předmět kontroly:

Podpora rozvoje digitalizace výuky v České republice

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Podpora rozvoje digitalizace vzdělávání v České republice
(původní znění: Podpora rozvoje digitalizace výuky v České republice)

Cíle kontroly:

Prověřit, zda opatření a projekty rozvoje digitalizace vzdělávání v České republice přispívají efektivním způsobem k naplňování strategických cílů v této oblasti
(původní znění: Prověřit, zda opatření a projekty rozvoje digitalizace výuky v České republice přispívají efektivním způsobem k naplňování strategických cílů v této oblasti)

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • C SYSTEM CZ a.s., Brno;
  • Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
  • Základní škola, Brno, Kneslova 28, příspěvková organizace

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XIV/2018 na svém XIV. jednání dne 5. listopadu 2018.

tisk stránky