Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/19


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Dům umění města Brna, příspěvková organizace.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/XIV/2018 na svém XIV. jednání dne 5. listopadu 2018.

tisk stránky