Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/14


Předmět kontroly:

Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Změna v položce:

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Jan Stárek
(původní údaj: RNDr. Hana Pýchová)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XV/2018 na svém XV. jednání dne 26. listopadu 2018.

tisk stránky