Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/03


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 02/2019
    (původní znění: 11/2018)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/I/2019 na svém I. jednání dne 21. ledna 2019.

tisk stránky