Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/08


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na podpory v sektoru živočišné výroby

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 03/2019
    (původní znění: 12/2018)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/I/2019 na svém I. jednání dne 21. ledna 2019.

tisk stránky