Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/24


Předmět kontroly:

Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

 • Plzeňský kraj, Plzeň
 • statutární město Brno
 • statutární město Pardubice
 • statutární město Olomouc
 • statutární město Plzeň
 • statutární město Ústí nad Labem
 • město Kolín
 • město Mohelnice
 • ČSAD STTRANS a.s., Strakonice
 • Dopravní podnik města Brna, a.s.
 • Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
 • Dopravní podnik města Děčína, a.s.
 • Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
 • Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Chomutov
 • Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.
 • Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/I/2019 na svém I. jednání dne 21. ledna 2019.

tisk stránky