Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/28


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené na realizaci opatření operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 ke zvýšení zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Ústecký kraj, Ústí nad Labem

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/I/2019 na svém I. jednání dne 21. ledna 2019.

tisk stránky