Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/29


Předmět kontroly:

Podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím projektů na podporu ICT, které jsou financovány z prostředků operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Změna v položce:

Cíle kontroly:

Prověřit efektivnost poskytování podpory a naplňování cílů v oblasti ICT u operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(původní znění: Prověřit, zda vybrané projekty na podporu ICT realizované v rámci operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost přispěly k efektivnímu naplňování cílů těchto operačních programů, tj. zejména ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků z ČR)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/II/2019 na svém II. jednání dne 4. února 2019.

tisk stránky