Dotace do regionálního zdravotnictví: žádosti za 833 milionů MZd jen administrativně zpracovávalo, na řízení dotačního programu resort rezignoval

Tisková zpráva ke KA č. 18/11 – 25. 2. 2019


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jakým způsobem Ministerstvo zdravotnictví (MZd) řídilo a rozdělovalo dotace na investice do regionálního zdravotnictví v letech 2014 až 2017 z konkrétního dotačního programu1. V těchto letech rozdělil resort jednotlivým příjemcům – zejména krajům, obcím, ale i dalším subjektům zřizujícím a provozujícím zdravotnická zařízení – 833 milionů korun v rámci 181 investičních akcí. Jednalo se o peníze určené především na zdravotnické přístroje, rozvoj nemovitostí, informační technologie, ale například i na vybavení záchranných služeb. Na řízení tohoto dotačního programu MZd v zásadě rezignovalo – 833 milionů jen přerozdělilo bez strategie nebo koncepce příjemcům, jejichž žádosti posuzovalo v drtivé většině případů jen formálně. Podobně formálně pak i kontrolovalo, jestli příjemci peníze skutečně použili na účel, pro který je získali.

Ministerstvo většinou jen administrativně zpracovávalo žádosti, místo aby se zabývalo hlavně tím, nakolik je předkládaný projekt pro regionální zdravotnictví nezbytný a přínosný, zda splňuje všechny náležitosti nebo jestli odpovídá záměrům ministerstva. Akce k podpoře ve skutečnosti ve většině případů vybíraly kraje, které přitom byly často samotnými žadateli o dotace.

V praxi resort například přijímal žádosti o dotace po termínu, 80 procent z prověřovaných žádostí bylo nekompletních, přesto je MZd nevyřadilo, a ani v jiných případech resort netrval na dodržování stanovených podmínek. V neposlední řadě MZd také poskytlo příjemci dotaci přesahující čtyři miliony korun na akci, jejíž součástí byla i rekonstrukce ubytoven. Rozdělované peníze přitom měly směřovat na financování nejnutnějších investic spojených s poskytováním zdravotní péče v regionálním zdravotnictví. Ve výsledku takovýmto postupem resort vytvářel nerovné podmínky pro uchazeče o podporu.

Kontroloři také posuzovali, jak MZd přistoupilo k nápravným opatřením, která mělo přijmout na základě předchozí kontroly NKÚ na stejné téma2. Jedním z opatření mělo být zlepšení kontrol u příjemců dotací. Ukázalo se ale, že v letech 2014 až 2017 resort neudělal u příjemců těchto dotací ani jednu kontrolu na místě a žádnou neplánoval ani na rok 2018.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

1] Jednalo se o peníze z programu č. 235 210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví.

2] Kontrolní akce č. 13/13 – Peněžní prostředky státu určené regionálním zdravotnickým zařízením.

tisk stránky