Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/07


Předmět kontroly:

Informační podpora agendy daňového řízení

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 03/2019
    (původní znění: 01/2019)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/III/2019 na svém III. jednání dne 25. února 2019.

tisk stránky