Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/36


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Ministerstvo kultury

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/III/2019 na svém III. jednání dne 25. února 2019.

tisk stránky