Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/04


Předmět kontroly:

Podpora protipovodňových opatření

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Povodí Moravy, s.p., Brno.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/IV/2019 na svém IV. jednání dne 25. března 2019.

tisk stránky