Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 19/33


Předmět kontroly:

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky

Cíle kontroly:

Prověřit, zda státní podnik Lesy České republiky hospodaří s majetkem státu v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně

Kontrolované osoby:

  • Lesy České republiky, s.p.

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 05/2019
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 01/2020

Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Koníček Vladimír

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2019 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/V/2019 na svém V. jednání dne 15.4.2019.

tisk stránky