Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/16


Předmět kontroly:

Rozvoj vodních cest a podpora vodní dopravy

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 06/2019
    (původní znění: 04/2019)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/VII/2019 na svém VII. jednání dne 20. května 2019.

tisk stránky