Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/05


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na členství ČR v mezinárodních organizacích a s tím související činnosti

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vypouští se:

  • Ministerstvo dopravy;
  • Ministerstvo obrany.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/VII/2019 na svém VII. jednání dne 20. května 2019.

tisk stránky