Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/06


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky poskytované k zajištění vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace;
  • Thomayerova nemocnice, příspěvková organizace, Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VII/2019 na svém VII. jednání dne 20. května 2019.

tisk stránky