Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/19


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 07/2019
    (původní znění: 05/2019)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/IX/2019 na svém IX. jednání dne 24. června 2019.

tisk stránky