Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/21


Předmět kontroly:

Výstavba a modernizace silnic I. třídy

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 08/2019
    (původní znění: 06/2019)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/IX/2019 na svém IX. jednání dne 24. června 2019.

tisk stránky