Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/06


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky poskytované k zajištění vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Univerzita Karlova.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/IX/2019 na svém IX. jednání dne 24. června 2019.

tisk stránky