Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/09


Předmět kontroly:

Ochrana sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republiky

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • Národní technické muzeum, Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/IX/2019 na svém IX. jednání dne 24. června 2019.

tisk stránky