Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/11


Předmět kontroly:

Podpora bezpečnostního výzkumu poskytovaná z rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • České vysoké učení technické v Praze
  • Vysoké učení technické v Brně
  • GiTy, a.s., Brno
  • MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Česká
  • CAMEA, spol. s r.o., Brno
  • Institut mikroelektronických aplikací s.r.o., Praha
  • Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/IX/2019 na svém IX. jednání dne 24. června 2019.

tisk stránky