Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/19


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– dopňuje se:

  • Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/IX/2019 na svém IX. jednání dne 24. června 2019.

tisk stránky