Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/33


Předmět kontroly:

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Vybraný majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky
(původní znění: Majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky)

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Ministerstvo zemědělství.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 9/IX/2019 na svém IX. jednání dne 24. června 2019.

tisk stránky