Datová příloha ke kontrolnímu závěru 18/18 – Podpora rozvoje digitalizace vzdělávání v České republice


Školáci u počítače

V rámci kontrolní akce č. 18/18 provedl NKÚ online dotazníkové šetření, jehož účelem bylo zjistit informace o stavu digitalizace vzdělávání na základních a středních školách. Dne 4. 12. 2018 oslovil všechny ZŠ a SŠ v ČR. Pro kontaktování použil e-mailové adresy uvedené ke dni 28. 11. 2018 v adresáři škol a školských zařízení1. Z obeslaných 5 535 škol se 199 zaslaných e-mailů vrátilo jako nedoručené. U daných škol byly kontaktní e-maily dohledány z veřejně dostupných zdrojů a NKÚ je oslovil dodatečně. Výsledky dotazníkového šetření byly vizualizovány formou datové přílohy ke kontrolnímu závěru. Tato příloha dále obsahuje souhrnné údaje o počtech počítačů získaných z výkazu o ředitelství škol R 13-01, které NKÚ přepočetl na počet žáků získaný od MŠMT (vše ve stavu k 30. 9. 2018).


Pro přehlednost byly zjištěné informace rozděleny do pěti tematických oblastí. Prezentované údaje lze zobrazovat pomocí pěti filtrů: zřizovatel, typ školy, počet žáků, kraj a vyzrálost. Filtry lze kombinovat. Vyzrálost představuje čtyři úrovně digitálního vzdělávání, které jsou blíže vysvětleny pod tímto filtrem.

1) Využívání ICT

Tematická oblast uvádí informace o využívaném operačním systému, o pokrytí internetovým připojením, o využívání technologie virtualizace desktopů, elektronického systému pro komunikaci a systému pro řízení výuky, o využívání ICT ve výuce, o umožnění připojit vlastní zařízení žáků a učitelů k internetu prostřednictvím školní sítě a o využívání vlastních zařízení žáků ve výuce.


2) Správa a financování ICT

Tematická oblast uvádí informace o způsobu zajištění a zdroji financování správy ICT, o zdroji financování pořízení ICT, o zapojení škol do projektů digitalizace vzdělávání podpořených z fondů EU a o využívání jejich výstupů.


3) Rozvoj ICT (strategie)

Tematická oblast uvádí informace o ICT plánech/strategiích a o pozici ICT koordinátora/metodika a zdroji financování této pozice.


4) Rozvoj ICT (překážky)

Tematická oblast uvádí hlavní překážky rozvoje digitalizace vzdělávání dle ředitelů škol a hlavní překážky širšího zapojení ICT do výuky dle učitelů.


5) Stav počítačového vybavení u respondentů

Tematická oblast uvádí průměrný stav, stáří a složení počítačového vybavení (stolních, přenosných a ostatních počítačů).1] http://stistko.uiv.cz/registr/vybskolrn.asp