Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/36


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 09/2019
    (původní znění: 07/2019)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/X/2019 na svém X. jednání dne 15. července 2019.

tisk stránky