Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/09


Předmět kontroly:

Ochrana sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republiky

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Husitské muzeum v Táboře
  • Moravská galerie v Brně
  • Moravské zemské muzeum, Brno
  • Muzeum romské kultury, Brno
  • Muzeum umění Olomouc
  • Národní muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm
  • Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha
  • Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Praha
  • Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/X/2019 na svém X. jednání dne 15. července 2019.

tisk stránky