Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/17


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky poskytnuté na podporu zdravotnického výzkumu

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • Fakultní nemocnice Brno
  • Fakultní nemocnice Olomouc
  • Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
  • Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
  • Masarykova univerzita, Brno
  • Univerzita Palackého v Olomouci

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 10/X/2019 na svém X. jednání dne 15. července 2019.

tisk stránky