Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 19/34


Předmět kontroly:

Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí

Cíle kontroly:

Prověřit, zda postupy Ministerstva financí při správě pohledávek České republiky civilního charakteru v zahraničí a při zajišťování jejich návratnosti jsou účelné, v souladu s právními předpisy a stanovenými pravidly

Kontrolované osoby:

  • Ministerstvo financí

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 09/2019
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 04/2020

Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Hana Pýchová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2019 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/X/2019 na svém X. jednání dne 15. července 2019.

tisk stránky