Aplikace REGISKO 2.0

Územní vizualizace kontrolních akcí a kontrolovaných osob NKÚPoslední aktualizace dat: 30.6.2019.


Popis ovládání

Informace o hodnocení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti naleznete v kontrolních závěrech a tiskových zprávách zahrnutých v části „Kontrolní akce“ vpravo dole.

Při hledání kontrolních akcí podle roku, druhu vlastnictví kontrolované osoby, právní formy kontrolované osoby, typu kontroly a oblasti kontroly klikněte na znak filtru v pravé části vizualizace. Piktogram níže umožňuje vyhledávání podle názvu kontrolované osoby a též podle čísla, názvu cíle nebo oblasti kontrolní akce. Spodní piktogram je odkazem na četnost kontrol u kontrolovaných osob ve zvoleném období.

Při kliknutí na souhrn kontrolovaných osob v mapovém okně vlevo dole se objeví souhrn podle hlavní oblasti kontroly a podle typu kontroly. Pokud byl jeden subjekt v uvedeném období kontrolován vícekrát při různých kontrolních akcích (např. ministerstva), je počtem kontrolovaných osob míněn počet kontrol u tohoto subjektu.

Územní analýzu četnosti kontrol umožňují jednak přednastavené možnosti v mapovém okně vlevo nahoře a jednak i dynamické odkazy z okna pruhového grafu vlevo dole. V grafu je přednastavena možnost volby po krajích a podle druhu vlastnictví. Při kliknutí do názvu kraje nebo segmentu grafu se automaticky mění i zobrazení v mapovém okně výše i ve výpisu kontrolních akcí v pravé části vizualizace.