Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/05


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na členství ČR v mezinárodních organizacích a s tím související činnosti

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu poskytované mezinárodním organizacím a další související výdaje
(původní znění: Peněžní prostředky vynakládané na členství ČR v mezinárodních organizacích a s tím související činnosti)

Cíle kontroly:

Prověřit účelnost prostředků státu poskytovaných mezinárodním organizacím a dalších souvisejících výdajů
(původní znění: Prověřit účelnost prostředků vynakládaných na členství ČR v mezinárodních organizacích a s tím související činnosti a identifikovat příčiny slabé výkonnosti zapojení ČR do mezinárodních organizací)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XIII/2019 na svém XIII. jednání dne 9. září 2019.

tisk stránky