Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/22


Předmět kontroly:

Podpora environmentální politiky v oblasti příjmů veřejných rozpočtů

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vypouští se:

  • Energetický regulační úřad, Jihlava
  • Generální finanční ředitelství, Praha
  • Generální ředitelství cel, Praha

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 10/2019
    (původní znění: 08/2019)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XIV/2019 na svém XIV. jednání dne 30. září 2019.

tisk stránky