Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/14


Předmět kontroly:

Zavedení elektronické identifikace a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Zavedení elektronické identifikace a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy
(původní údaj: Zavedení elektronických občanských průkazů a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy)

Cíle kontroly:

Prověřit hospodárnost a účelnost peněžních prostředků vynaložených na elektronizaci veřejné správy zejména v souvislosti se zavedením elektronické identifikace
(původní údaj: Prověřit hospodárnost a účelnost peněžních prostředků vynaložených na elektronizaci veřejné správy v souvislosti se zavedením elektronických občanských průkazů)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XIV/2019 na svém XIV. jednání dne 30. září 2019.

tisk stránky