Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/19


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Moravskoslezský kraj, Ostrava
  • Západočeská univerzita v Plzni
  • Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
  • Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
  • Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
  • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3
  • Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace
  • Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace
  • Člověk v tísni, o.p.s., Praha
  • META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, Praha

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/XIV/2019 na svém XIV. jednání dne 30. září 2019.

tisk stránky