Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/27


Předmět kontroly:

Správa pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti

Změna plánu kontrolní činnosti:

vypuštění kontrolní akce 19/27 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/XIV/2019 na svém XIV. jednání dne 30. září 2019.

tisk stránky