Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 19/17


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu poskytnuté na podporu zdravotnického výzkumu

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu poskytnuté na účelovou podporu zdravotnického výzkumu z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví
(původní údaj: Peněžní prostředky státu poskytnuté na podporu zdravotnického výzkumu)

Cíle kontroly:

Prověřit poskytování a užití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví na účelovou podporu zdravotnického výzkumu a posoudit podporu z hlediska účelnosti, efektivnosti a souladu s právními předpisy
(původní údaj: Prověřit poskytování a užití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví na podporu zdravotnického výzkumu a posoudit podporu z hlediska účelnosti, efektivnosti a souladu s právními předpisy)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/XV/2019 na svém XV. jednání dne 14. října 2019.

tisk stránky