Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/36


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 11/2019
    (původní znění: 09/2019)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XV/2019 na svém XV. jednání dne 14. října 2019.

tisk stránky